Varför skall man anlita en AdWords-konsult?

Spara pengarFler kunderSpara tid

Det är inte svårt att spendera pengar med Google AdWords. Svårigheten består i att spendera pengarna på rätt sätt, så att man får så många
kunder som möjligt för så små kostnader som möjligt. Många “amatörer” som själva sköter sina AdWords-konton har inte tillräcklig kunskap om de grundläggande detaljerna i systemet, såsom matchningsalternativ, kvalitetsresultat, AdRank, konverteringsspårning och avancerad budgivning.

En duktig konsult vet hur man skapar konton som når rätt målgrupp, sätter rimliga budpriser och lägger resurserna där de gör mest nytta. 

Konton som sköts av individer som inte är fullt insatta i AdWords har ofta låg träffsäkerhet och annonsinvesteringen resulterar därför i få nya
kunder.

Att inte nå sin målgrupp när de faktiskt söker efter produkter eller tjänster som man erbjuder innebär att gå miste om affärsmöjligheter som
istället riskerar att gå till konkurrenterna. Avgörande är också att man har förmågan att mäta resultatet av sin investering så att man kan omplacera resurserna så att de ger ännu fler kunder i framtiden.

En erfaren AdWords-konsult vet hur man väljer sökord, skriver annonser och utformar landningssidor på ett sådant sätt att annonseringen har maximal potential att fånga kunder.

På grund av AdWords komplexitet krävs det många timmar av studier och övande för att dels förstå hur AdWords fungerar, dels bli skicklig på
att använda det.
Har du den tid som krävs? Är det värt att lägga den på AdWords, istället för andra vitala saker i er affärsverksamhet: produksortiment, logistik, kund-relationer, etc.
Har du de resurser som krävs för att bli bra på AdWords, för att inte tala om det minst lika komplexa, men nödvändiga, Google Analytics?

En expert på AdWords vet inte bara hur systemet funkar, utan också hur man arbetar snabbt och effektivt i det. Det som tar dig 10 timmar att göra kan en skicklig konsult kanske göra på 1 timme.

Vilka frågor skall man ställa till en konsult?

Det kryllar av företag och individer som utger sig för att vara experter på Google AdWords. Men ett par enkla frågor kan avslöja om så verkligen är fallet.

Detta bör du kolla innan du anlitar en konsult:

 • Är företaget “Google AdWords Certified Partner”?
 • Har individen klarat Googles tester och är “Google Adwords Qualified Individual”?
 • Har företaget / individen några referenser?

Och detta kan vara bra test-frågor som förvisso en dålig konsult kanske kan svara på, men som åtminstone avslöjar de allra sämsta:

 • Kan ni skapa sökterms-rapporter? (obs. att detta inte är samma sak som sökordsrapporter, om konsulten inte känner till den skillnad – hitta en annan!)
 • Kommer ni att använda negativa sökord?
 • Tycker ni att vi bör använda återmarknadsföring (re-marketing)?

Vad kan man förvänta sig av sin AdWords-konsult?

Resultat! Och med resultat menar vi inte endast fler besökare till hemsidan. Det kan vem som helst fixa med lite pengar.

Låt oss specificera ordet resultat med några exempel:

 • fler transaktioner (e-handel)
 • fler kundförfrågningar
 • lägre kostnad per klick
 • ökad mätbarhet
 • ökad kunskap om era kunders betende online och på er webbplats

Det är inte alltid det går lätt och snabbt att få resultat. Det beror också på er själva, vilka resurser och vilket engagemang vi lägger ner. Men om konsulten inte är resultatorienterad eller efter – låt säga – 3 månader inte kan visa på några resultat, ja då är det dags att byta.

Varför skall man ta hjälp av en konsult hos Precisera

ErfarenhetTransparensGodaResultat

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med Google AdWords.
Vi har arbetat med företag inom en mängd olika branscher och storlekar.
Vår erfarenhet har inte endast gjort att vi känner systemet väldigt väl, och kan jobba snabbt, effektivt och smart med det. Vi har också fått måttstockar och en intuition för hur folk beter sig på webben och varför.

Vi kör med helt öppna kort: AdWords-kontot är ert och ni kan när som helst gå in i det för att se vilka ändringar som gjorts, hur annonskostnaderna fördelats (per dag, vecka, sökord, annons etc) och vilka resultaten är.

Våra kunder uppskattar vårt resultat-orienterade och öppna sätt att arbeta. Många använder oss på löpande basis, återkommer för nya projekt eller utvecklar samarbetet till att omfatta fler områden.

Vi insisterar på att våra kunder skall använda mät-instrument som Google Analytics och konverteringsspårning. Annars blir svårt både för dem och oss att se mäta resultatet av marknadsföringen.

Tillsammans sätter vi upp mål på kort och lång sikt. Det kan handla om
När våra kunder ser resultat och vi kan påvisa hur och varför målen uppnåtts – då är det ett lätt för dem att fortsätta anlita oss.