CPM

- definition av en term i AdWords

CPM är en förkortning för “cost per mille” där “mille” betyder tusen. Detta är ett standardmåttt för kostnaden för en annonsvisning på Internet. Eftersom kostnaden för 1 visning är så låg använder man 1 000 som bas.
När du annonserar med sponsrade länkar på sökmotorn Googles hemsida (Google.se, Google.fr etc) betalar du alltid per klick (CPC) , men om du annonserar i display-nätverket kan du också välja att betala per tusen visningar.
Men även om du endast betalat per klick kan du ändå få fram information om vad din CPM blir (klicka på “Kolumner” och klicka i “Gen. CPM). För övrig rapportering se definition av CPC.
cpm