CTR

definition av en term i Google AdWords

Klickfrekvensen för dina annonser samt de sökord som triggat visningar av dem. CTR (click through rate) = klick/visningar. Klickfrekvensen kan variera enormt mellan segment och påverkas bland annat av annonsens position , kvaliteten på träffarna i det organiska fältet och antalet annonser som visas. Du kan påverka den genom att skriva bättre annonser och höja ditt klickbud .

ctr

Läs mer om CTR i Googles hjälpforum