Display-nätverket

- definition av en term i AdWords

Displaynätverket utgörs av partnersajter till Google som inte nödvändigtvis är sök-sajter (se artikel om “ Söknätverket ”). Innehållet på och formen hos dessa sajter varierar kraftigt – det är bloggar, tidningar, hobbysajter, forum, gmail, etc. Dina annonser visas endast i display-nätverket om du tilllåter detta, vilket är en förinställd standard hos Google, men enligt vår mening något endast erfarna användare av AdWords bör göra. Och annonsering i display-nätverket bör alltid ligga i egna kampanjer, inte köras i samma som söknätverket.

Reklam kan visas i display-nätverket både som bild- och textannonser, och betalas både som CPC och CPM . Man kan också välja att låta AdWords-systemet automatiskt placera annonserna på olika sidor på Internet baserat på de sökord man lagt i sin annonsgrupp, eller välja att endast visa dem på sidor/sajter man godkänt på förhand, eller en kombination av dem båda (automatiska respektive hanterade placeringar). Du kan också välja att rikta din annonsering mot särskilda målgrupper (baserat på ämnen).

display-natverket

Läs mer om inriktningsmetoder i Display-nätverket i AdWords-klassrummet