Faktiskt pris

- definition av en term i Adwords

Du kan själv justera hur mycket du maximalt kommer att betala för ett klick – ditt högsta CPC-bud ( max CPC ). Ett klick kommer aldrig kosta dig mer än ditt maxpris, däremot kommer det ofta att kosta dig mindre . Du kommer att få en lägre genomsnittlig kostnad per klick (gen. CPC).
Det beror på att AdWords är ett komplext auktionssystem i vilket ditt pris per klick räknas ut enligt denna formel:

AdRank för annonsen närmast nedan din / ditt kvalitetsressultat + 1 cent (ca 7 öre).

faktiskt_pris

Läs mer om ditt faktiska pris på i AdWords-klassrummet

Se denna video på YouTube av hur det funkar