Position (gen.)

- definition av en term i AdWords

När din annons visas på Google.se är det alltid i en bestämd position, men om annonsen visas flera gånger kan det vara i olika positioner och då kan den i rapporten få en genomsnittlig position, te.x. 3,3. Du kan då inte veta i vilka positioner din annons visats varje gång.

Observera också även att positionerna på Google.se är relativa, d.v.s att position 1 inte alltid är en annons överst på sidan, över det organiska sökresultatet. Om det endast finns annonser till höger innehar nämligen den annons som ligger längst upp i den listan position 1. Men om det finns 2 annonser överst på sidan , så innehar den översta annonsen till höger position 3.

Det finns dock en rapport som kallas “Överst eller på sidan” (du får fram den genom att klicka på “Segmentera”), där du kan se hur många gånger dina annonser visats i en position över, respektive vid sidan om, det organiska resultatet.

Du kan påverka i vilken position din annons visas genom det maxpris per klick du anger och genom faktorerna för ditt kvalitetsresultat .
Position i sig har inget värde, men annonser med bättre positioner brukar får fler klick (högre CTR ), i synnerhet de som visas överst på sidan.
position