Kvalitetsresultat

- definition av en term i Google AdWords

Annonserna i AdWords-auktionen rangordnas inte endast efter vilket pris en annonsör är beredd att betala per klick , utan också efter vilken relevans de har. Alla annonser får – i varje auktion – sig tilldelad en relevansfaktor som multipliceras med annonsörens budpris, vilket ger annonsen dess rang ( AdRank ).

Denna relevansfaktor kallas kvalitetsresultat (Quality Score på engelska) och har flera dimensioner. Viktig är matchningen mellan annonsen, sökfrågan och landningssidan, där en bra överensstämmelse ger en hög poäng. Men väldigt viktig är också annonsörens historiska CTR .
Du kan se ett ungefärligt, genomsnittligt mått på ditt kvalitetsresultat på enskilda sökord genom att klicka på fliken “Sökord” och tabben “Kolumner”. Välj “Kvalitetsresultat” och spara.

kvalitetsresultat

Läs mer om kvalitetsresultat i Googles hjälpforum