Sökord i AdWords - hur väljer man rätt?

Vid en första anblick kan det verka enkelt att lägga till sökord i sin AdWords-kampanj: man behöver bara skriva in de ord eller fraser som man vill skall trigga Google-annonsen .

Men faktum är – att välja rätt sökord och matchningsalternativ för dessa är en av de stora konsterna i AdWords, det som skiljer proffsen från amatörerna och vinnarna från förlorarna.

OBS:
sökord = enstaka ord eller fraser av ord
sökfråga = det eller de sökord som användaren skriver in i Google

Matchningsalternativ

Exempel: hyra ut sommarhus i småland

Låt säga att du har ett hus i Småland som du vill hyra ut under sommaren. Du vill inte spendera pengar i onödan, utan endast visa annonserna när någon söker efter just hus i Småland för uthyrning. Huruvida du kommer att lyckas med att fånga kunder och inte spendera pengar i onödan kan bero helt på vilka matchningsalternativ för sökord du väljer.

{magictabs}

Bred matchning ::

Bred matchning

Låt säga att du börjat med att ange som sökord:

 

hyra hus sommar småland

Nu kan din annons triggas om någon söker på:

hyra hus
sommar i småland
sommarhus

Och en mängd andra sökord. Det räcker faktiskt att något av de sökord du angett, eller en synonym till något av dem, finns med i sökfrågan för att annonsen skall triggas.
Detta blir uppenbarligen alldeles för vitt och du riskerar att spendera en massa pengar i onödan.

||||


“Frasmatchning” ::

Frasmatchning

För att annonsen endast skall dyka upp när någon söker efter just det som du erbjuder skriver du som sökord i AdWords:


“sommarhus i småland”
“hyra hus på sommaren i småland”
“prisvärda sommarbostäder småland”
Du skriver ett citationstecken omkring dem för att ange att det är frasmatchning du vill göra.
Nu kan din annons visas när någon söker på exakt de fraser du angett, men även sökfrågor som:

billiga sommarhus i småland

Däremot inte om någon skriver:

hyra hus sommar småland
sommarhus småland

För frasmatchning gäller att: de ord du angett i frasen måste finnas med i sökfrågan, i just den ordningen, men att det också kan finnas andra ord framför eller bakom frasen. Annars kommer din annons inte att visas.
Med frasmatchning får du en bättre träffsäkerhet, men om dina potentiella kunder använder fraser som du inte kan föreställa dig eller gör felstavningar (och det gör många av dem!) så riskerar du att din annons inte visas för dem. Då missar du chansen att visa dig för en potentiell kund.

||||


Exakt matchning ::

Exakt matchning

Exakt matchning är det snävaste av AdWords matchningsalternativ. Du använder klammrarna för att ange att det är exakt matchning som gäller för ditt sökord. Om du till exempel skriver:


[sommarhus småland]
[hyra hus på småland]

 

Så kommer din annons endast att visas när någon söker efter just detta, d.v.s använder exakt de orden i den ordningen och inga ytterligare sökord.
I vissa affärssegment kan det vara helt nödvändigt att använda exakt matchning för att träffa rätt. Men i de flesta fall blir det alldeles för snävt och även om man lade till en mängd exakt-matchade sökord så skulle man kanske inte fånga ens en liten del av de potentiella kunderna eftersom de använder så många varianter av sökord när de söker.

||||


+Modifierad +bredmatchning ::

+Modifierad +bredmatchning

När den introducerades våren 2010 blev det en lättnad för AdWords-annonsörer som var trötta på att endast kunna skjuta vitt med bred matchning eller lägga till massor av sökord med fras- och exaktmatchning.
Det fenomenala med den modifierade bred-matchningen (eller plus-matchning som den också kan kallas då man anger plustecken innan orden i sökfrasen) är att man kan ange två eller flera sökord som måste finnas med i frasen, men utan att behöva ange i vilken ordningen de skall stå. Dessutom tillåts hur många som helst andra sökord finnas med i sökfrågan.
Om du till exempel anger sökorden:

+hus +småland
+hyra +stuga +småland


Så kan din annons visas när någon söker på


billiga hus i småland
hyra stugor småland juli


Och en mängd andra sökord som innehåller dessa ord.
Däremot inte om någon söker på:

villor till salu i småland
hyra lägenhet i småland

Såvida inte Google tycker att hus och villa är synonymer, för då kan sökmotorn ta sig friheten att visa din annons om du använder denna modifierade form av bredmatchning. Felstavningar och pluraländelser accepteras också. Och såvida du inte har med dess ord i ett annat sökord i ditt AdWords-konto förstås.
Den modifierade bredmatchningen har snabbt blivit en favorit, men den kan innebära risker och man bör hålla noga koll på sina AdWords-rapporter när man använder den, i synnerhet söktermsrapporten.

||||


-Negativ matchning ::

-Negativ matchning

Den negativa matchningen innebär att din annons inte visas när någon har med det sökord som du angett som negativt (genom minus-tecknet) i sin sökfråga.
Om du till exempel angett -billiga som negativt sökord kommer din annons inte visas om någon söker efter:
billiga sommarhus i småland
Det finns mer avancerade former av negativ matchning , men detta är grundprincipen för dem.

Kolla din söktermsrapport för idéer på ord att matcha negativt.

{/magictabs}

Varför skall man vara noggrann med matchningsalternativen?

  • För att få exaktare siffror
Ju exaktare matchning – desto exaktare siffror på vad folk söker efter.
Om du bara skriver hus i småland (bredmatchat) och får 10 000 visningar har du ingen aning om vad folk sökte efter när din annons visades (du kan endast, med söktermsrapporten, se vad de som faktiskt klickat på en annons sökte efter.
Skriver du [hus i småland] kan du vara helt säker på att det var just den sökfrågan de skrev in i Google.
  • För att få högre kvalitetsresultat
Kvalitetsresultat är en viktig faktor i rangordningen av annonser: ju högre KS, desto högre ranking ( AdRank ). Kvalitetsresultatet påverkas starkt av klickfrekvensen ( CTR ) och generellt kan man säga att en bredare matchning ger sämre klickfrekvens.
  • För att få bättre match med annonsen
Det är hur väl din annons matchar sökfrågan som i hög grad kommer att påverka din klickfrekvens och i längden ditt kvalitetsresultat och dina kostnader.
För om du anger hus (bred match) och låter visa en annons som handlar om “Billiga sommarhus i Småland” när någon söker efter målarfärg för hus så är det inte sannolikt att den personen kommer att klicka på din annons och då får du en låg klickfrekvens.
  • För att sänka sina kostnader – och få fler kunder!
Som sagt påverkar klickfrekvens och kvalitetsresultat ranking av annonser och således även klickpriser, och därför är det viktigt att att jobba aktivt med matchningsalternativen för att sänka kostnaderna per klick.
Men det är en svår balansgång.
Om du gör en för snäv matchning missar du kunder som söker efter dina produkter eller tjänster med fraser du inte föreställt dig. Och om  du gör en för bred matchning är kanske din budget spenderad när de som söker efter exakt det som du har att erbjuda skriver i sin sökfråga.

Preciseras tips:

  • Använd samma sökord med flera olika matchningsalternativ
  • Så kommer du få exaktare siffror över vilka sökord folk använder.
  • Undvik att använda samma sökord med samma matchningsalternativ
  • Detta är en rekommendation från Google.
  • Börja brett och snäva in
  • Du har ingen aning om vilka ord folk faktiskt söker efter – bättre att skjuta brett och övervaka noga i början och efterhand snäva till, än att skjuta för snävt och missa kunder hela tiden.
Läs mer om matchningsalternativ i Googles hjälpcenter.
Behöver du en konsult som ser över matchningarna av sökord i ditt AdWords-konto? Kontakta oss!