Hur funkar Google AdWords? – en översikt

Google AdWords är ett system och grafiskt gränssnitt för att administrera sponsrade länkar på sökmotorn Google och dess partners. AdWords också är ett auktionssystem för annonser på Internet. Varje gång någon gör en sökning på Google och annonser visas rangordnas dessa utifrån flera faktorer – varav budpris endast är en.

Med AdWords kan man bland annat styra:

  • i vilka geografiska områden annonserna skall visas
  • vilka sökningar på Google som skall trigga annonserna
  • hur annonserna skall se ut och till vilka sidor de skall länkas
  • på vilka av Googles partnersajter som annonserna skall visas
  • vad man är beredd att betala för ett klick på en annons

{magictabs}
Skriva annonser ::

Hur kan mina sponsrade länkar på Google se ut?

Skall du endast annonsera på Google.se kan dina annonser innehålla en titel á 25 tecken, 2 rader beskrivande text á 35 tecken vardera samt en visningsadress á 35 tecken.
Du kan skriva i princip vilken text du vill (endast vissa varumärken och känsliga ord är förbjudna) men om din annons inte är i samklang med det sökord som skall trigga den och den landningssida du vill skicka dina besökare till – så kommer Google antingen inte att visa din annons eller begära ett högt pris per klick för den.
Det svåra med AdWords är inte att skriva annonsen – utan att få en bra matchning mellan det sökord som triggar en annons och den annons som visas, samt att kunna utvärdera om ens annonser presterar bra eller dåligt i förhållande till andra.
Du kan också utöka dina annonser med annonstillägg.
||||

Sökord ::

Välja rätt sökord

Ett sökord är ett ord eller en fras som – när någon söker på det – triggar en sponsrad länk, en “Google annons”. Du kan i princip lägga till vilka sökord du vill – även dina konkurrenters namn, endast några få ord och varumärken är spärrade från detta. När någon söker på ett sökord som du lagt till i din AdWords-kampanj kan detta trigga en annons som du kopplat till detta sökord (eller snarare: till den annonsgrupp du lagt dem i).

Men, det svåra med AdWords är inte att lägga till sökord – utan att välja rätt matchningsalternativ för dem, att sätta rimliga maxpris för ett klick på dem, att strukturera sökord i annonsgrupper och kampanjer, samt att analysera vilka besökare (som kom via vilka sökord) som är mest värdefulla.
||||

Mäta resultatet ::

Så mäter du resultatet

Den digitala marknadsföringen ger dig fantastiska möjligheter att analysera och utvärdera din annonsering. Inte bara kan du se i AdWords hur många gånger en annons visats respektive fått klick, exakt vad ett klick kostade dig, i vilka positioner dina annonser visades,  och så vidare. Med hjälp av webanalysverktyget Google Analytics kan du också se hur dessa besökare betedde sig efter att de hamnat på din webbplats.

Det svåra med AdWords och Analytics är inte att få en mängd data att registreras – utan att styra insamlingen av data och att tolka och organisera informationen.

Läs mer om hur man kan mäta resultatet av sin annonsering med AdWords.
||||


Kostnader ::

Vad kostar det att annonsera på Google?

Att starta ett AdWords-konto kostar ingenting. Budget för hur mycket du vill spendera per dag liksom vad du är beredd att betala per klick sätter du själv.
Din stora investering kommer att bestå i den tid du behöver lägga ner för att bli bra på att använda AdWords. Innan du blir bra riskerar du att spendera en massa pengar på inte-så-träffsäker marknadsföring.
Därför lönar det sig ofta att anlita en AdWords-konsult. ||||

Annonsvisning ::

Var visas mina annonser på Google?


Dina AdWords-annonser kan visas på Google.se Google.com, Google.fr (etc) samt – om du väljer det alternativet – hos någon av Googles partners.
Googles nätverk av partnersidor kan delas upp i 2 kategorier:
• söksidor
• innehållsidor

En söksida är en sida där man kan kan söka efter information om något. Exempelvis Tradera, där Google-annonser visas längst ner på kategori-sida.

En innehållssida kan vara DN.se, Gmail eller en hobbysajt. Innehållet på sidan kan matchas med de sökord du lagt till i en specifik annonsgrupp.

Det svåra med sök- respektive innehållsnätverket är inte att börja annonsera i det (det är en standardinställning), utan att veta hur man organiserar ett AdWords-konto för att få så träffsäker annonsering som möjligt och att utvärdera om annonseringen på sök- respektive innehållssajter var lönsam.

Läs mer om sök-nätverket respektive innehålls-nätverket.
||||

{/magictabs}