Sjukvård

“Precisera har bistått med rådgivning både när det gäller Adwordskampanjer och optimering av webbplatsen. Vi har fått initierad information om besökarnas beteendemänster och därmed bättre besöksresultat. Samarbetet med Precisera har präglats av lyhördhet och öppenhet.”
/ Marika Qvist, Sahlgrenska International Care