Sökfråga

- definition av en term i AdWords

 

En sökfrågan är det som skrevs in i Googles sökfält och triggade din annons.
Beroende på vilka matchningsalternativ för sökord du använder så är det inte säkert att den som sökt skrivit in exakt det sökord du angett i AdWords.
Du kan dock i efterhand (klicka på “Visa söktermer ”) se vad de som sökt efter något och klickat på din annons faktiskt sökt efter. Men du kan inte se vad de som inte klickade på annonsen sökte efter.
sokfraga
sokfraga_google