Söknätverket

- definition av en term i AdWords

Söknätverket utgörs av sajter där individer kan söka efter något i en sökruta eller via en färdig struktur som i en katalog eller ett register. Bland dessa sajter finns sådana  som är Googles egna (Google Places, YouTube) och sådana som är partners med Google (såsom Tradera.com).
Du kan i AdWords välja att endast visa dina
annonser på Google.se. Men om du väljer att också visa dem i söknätverket kan du inte se på vilka andra sajter dina annonser visats, varför de visats där, vad de hade för CPC respektive CTR (etc) på en särskild sajt. Sådan specifik information kan du endast få för Google.se och om du väljer att visa dina annonser i söknätverket kommer inte visningar på Google.se respektive sajter i söknätverket att skiljas åt.

soknatverket


Läs mer om söknätverket i AdWords-klassrummet