Sökord

- definition av en term i AdWords

Ett sökord är ett ord eller en fras som du anger i AdWords och som en sökning efter därmed tillåts trigga en visning av en av annonserna i den annonsgrupp som sökordet ligger i.
Men det räcker inte alltid med att ditt sökord finns med i
sökfrågan
(skriver något i Google.se), och ibland behöver det inte ens finnas med. Detta beror på vilket matchningsalternativ du angett för sökordet.

Observera också att när man annonserar i display-nätverket måste man inte ange sökord, och om man gör det så triggar dessa annonser på ett annat sätt än sökningar på Google.se.

sokord

Läs mer om sökord på Inside AdWords

Läs mer om sökord i Googles klassrum